Åse Schoultz

Miljöåklagare

Åse kommer att föreläsa under rubriken:

Illegala jakthärvan i Norrbotten – så arbetade polis och åklagare.