Jens Andersson

Naturvårdsverket

Hur fungerar inventeringssystemet för stora rovdjur? – Naturvårdsverket startar utvärdering.