Jonas Kindberg

Skandinaviska Björnprojektet

Förvaltningen av våra björnar och utvecklingen av björnstammen över tid (prel rubrik)