Lasse Jensen

Miljøstyrelsen Danmark

Vargen i Danmark efter att en valpkull föddes 2017 – den första sedan mer än 200 år.