Marie Wiktorsson & Anna Lundmark Essen

Naturvårdsverket

Utvärdering av effekter av delegeringen av licens- och skyddsjakt
– med fokus på hur roller och ansvar har förändrats efter att rovdjursförvaltningen delegerades 2010 (prel rubrik)